Nean päivä – kirja tunteista

 

Lapsen päivään mahtuu monenlaisia tapahtumia ja tunteita

Nean päivä-kirjassa halutaan kuvata aitoja tunteita ja kokemuksia asioista ja tapahtumista.

Kuvitukseksi on valittu valokuvat, sillä tunteiden näkyminen ihmiskasvoilla perustuu mikroilmeisiin, joita piirtämällä ei ole aina helppoa saada esiin. Tiedetään, että jo hyvin pieni lapsi suuntaa huomionsa valokuvaan ihmiskasvoista piirrettyjä kasvoja useammin. Kirjan kuvat on otettu perheen arjessa, mahdollisimman aidoissa tilanteissa, unohtamatta kuitenkaan estetiikka ja sadunomaisuutta. Satu Mali on palkittu valokuvaaja, jonka lapsikuvat ovat saaneet kiitosta kansainvälisestikin. Kirjan taiton ja piirroskuvituksen on tehnyt Marika Tynnilä. Marikan luoma visuaalinen ilme täydentää kirjan sanomaa hauskalla ja mielikuvitusta ruokkivalla tavalla. Hanna Lammen tekstit ovat loruja, jotta lapsen omille mielikuville jäisi realistisen kuvituksen rinnalla tilaa. Kirjan tarkoituksena on tukea ja rohkaista lasta tutustumaan tunteisiin yhdessä aikuisen kanssa.

Idea kirjaan syntyi kokemuksista lasten kanssa terapeuttina, äitinä ja kummitätinä. Lopullisen sykäyksen toteutukseen toivat Infant- Parent Mental Health-opinnot Massachusettsin yliopistossa, jotka ovat mahdollistaneet pysähtymisen varhaislapsuuden ja siinä yhdessä vanhempien kanssa jaettujen kokemusten merkityksen äärelle.

Aikuisille, jotka kirjaa lukevat, on kirjoitettu pieni esipuhe. Esipuheen tavoitteena on antaa ideoita, miten kirjaa voi eri ikäisten lasten kanssa käyttää. Lisäksi kirjan aukeamilta löytyy kysymyksiä herättelemään keskustelua yhdessä lapsen kanssa.