Koira-avusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy) on tavoitteellinen interventio, jossa tietyt kriteerit täyttävä eläin on olennaisena osana hoitoprosessia. Eläinavusteista terapiaa voi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on erityisosaamista aihealueelta.

Terapiakoira René työskentelee Hannan kanssa työparina koira-avusteisessa toiminta- ja psykoterapiassa. René on läpäissyt koira-avusteiseen työhön soveltuvuustestin 2014 ja työskennellyt terapiakoirana pennusta asti. Lisäksi Hanna on käynyt Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Koira-avusteinen Kasvatus- ja Kuntoutustyö –koulutuksen 2015.

Koira-avusteisen terapian käytöstä ja tavoitteista sovitaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa ja yleensä koira-avusteisuus toteutuu osana muuta terapiaprosessia.